Kontaktirajte nas

cyber_Folks d.o.o.
Stjepana Radića 10
48350 Đurđevac
OIB: 89338385732

MATIČNA BANKA: Zagrebačka banka d.d. (bank)
IBAN: HR8423600001102298710
SWIFT: ZABAHR2X
Podrška putem kontakt forme

E-mail podrška

Tehnička podrška 0 – 24

podrska[at]cyberfolks.hr

Prodaja od ponedjeljka do petka 8 – 16

prodaja[at]cyberfolks.hr

Općeniti upiti 0 – 24

cyberfolks[at]cyberfolks.hr

Reklamacije

reklamacije[at]cyberfolks.hr

Telefonska podrška

Telefonska podrška

Korisnička podrška 7 – 24
tel. 0800 282 566
Centrala
tel. 048 289 150

Brzi kontakt

Kako bismo osigurali brzu obradu vašeg zahtjeva, molimo naznačite koristite li već naše usluge. Ako koristite – u sljedećem koraku, nakon prijave, moći ćete podnijeti zahtjev kao postojeći korisnik. Time će naš odgovor biti mnogo brži!

Prilog - po potrebi.

Obrada osobnih podataka obavlja se u skladu s GDPR-om (Opća uredba o zaštiti podataka) (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine čime se štite prava i privatnost pojedinaca u vezi s osobnim podacima te stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) od 27. travnja 2016. (SL EU br. 119). U skladu s GDPR-om, uzimamo u obzir sve relevantne zakonske odredbe, uključujući Zakon o pružanju usluga elektroničkim putem i druge općevažeće zakonske odredbe. Vaša privatnost i sigurnost podataka su nam izuzetno važni.