Kako preseliti MySQL bazu s lokalnog računala na server?

Pripremljenu bazu možete poslati na server na slijedeći način. Prvo napravite izvoz MySQL baze na računalu.

Spojite se u PHPMyAdmin sučelje, odaberite vašu bazu podataka te izaberite izbornik uvoz. Pod tim izbornikom pojavit će se gumbić “Choose file”, izaberite ga i nađite datoteku “imebaze.sql” u koju ste maloprije spremili sadržaj baze koju imate lokalno. Nakon toga izaberite gumbić “Kreni” i pričekajte trenutak. PhpMyAdmin će obraditi SQL naredbe iz “imebaze.sql” datoteke i rezultat prikazati na ekranu.

Preporučamo oprez jer je potrebno obratiti pažnju na već postojeće podatke u bazi na serveru ako ih ima kako ih ne bi pregazili s podacima iz “imebaze.sql” datoteke.

PhpMyAdmin sučelje neće dozvoliti uvoz velikih baze podataka. Ako je vaša baza velika, uvoz baze možete napraviti putem SSH pristupa (Kako otvoriti SSH vezu?) na sljedeći način:
1. Prenesite datoteku na vaš paket putem FTP-a u početni direktorij
2. Pokrenite naredbu:
mysql -u korisnicko_ime -p baza_podataka < imedatoteke.sql
3. Pitati će vas za lozinku korisnika “korisnicko_ime”, unesite tu lozinku i stisnite “Enter”.

Prije uvoza baze podataka provjerite ima li MySQL korisnik dodijeljena sva prava nad bazom podataka.

>
Matija Barić
Već 20 godina aktivno se bavim svijetom hostinga i domena. Trebate li pomoć u pronalasku savršene domene ili hosting paketa? Zajedno ćemo pronaći idealno rješenje. Privatno sam veliki zaljubljenik u prirodu.