(Error 0x800C0133)

Ova greška se javlja na vašem lokalnom računalu, a uzrok greške je u Inbox datoteci. Problem bi vam trebali riješiti slijedeći koraci:

  1. Otvorite Outlook Express, i na lijevoj strani ekrana kliknite desnom tipkom miša na “Local Folders”, odaberite “New Folder”, te upišite naziv novog direktorija, npr. “New”.
  2. Ukoliko još možete pristupiti “Inbox” direktoriju, označite sve poruke i preselite ih iz “Inbox” direktorija u “New” direktorij.
  3. U izborniku izaberite “Tools” -> “Options” -> “Maintenance” kartica, pa kliknite na “Store Folder”. Tamo se nalazi putanja do Vaše Inbox datoteke. Zapamtite ovu putanju.
  4. Zatvorite Outlook Express, otiđite u direktorij naveden u putanji do Inbox datoteke, i izbrišite “inbox.dbx” datoteku.
  5. Ponovno pokrenite Outlook Express. Inbox direktorij će biti automatski ponovo kreiran. Preselite poruke iz direktorija “New” u “Inbox”
  6. Izbrišite direktorij “New”
>
Matija Barić
Već 20 godina aktivno se bavim svijetom hostinga i domena. Trebate li pomoć u pronalasku savršene domene ili hosting paketa? Zajedno ćemo pronaći idealno rješenje. Privatno sam veliki zaljubljenik u prirodu.