Mail (Mac OS)

Pokrenite “Mail” email klijent odabirom Mail ikone na Docku.

Mail Mac OS

Kod prvog pokretanja email klijenta otvoriti će se izbornik vrste email računa. Odaberite “Other Mail Account…”, a zatim “Continue” za nastavak.

Mail Mac OS

U slučaju da ste prethodno već postavili neki drugi email račun na klijent, nakon pokretanja email klijenta izaberite Mail -> Add Account, a zatim ponovite prethodni korak.

Mail Mac OS

Na ovom koraku pod “Name” upišite ime koje želite da se prikaže primatelju pri slanju elektroničke pošte. U polje “Email Address” upišite punu email adresu, a u polje “Password” lozinku vaše email adrese. Za nastavak odaberite “Sign In”.

Mail Mac OS

Pod “Username” upišite vašu email adresu. Za “Account Type” iz padajućeg izbornika odaberite “POP”. “Incoming Mail Server” I “Outgoing Mail Server” glase vašadomena, na primjer mail.domain.com. Za nastavak odaberite “Sign In”.

Mail Mac OS

Odaberite Mail -> Preferences, a zatim Accounts -> Vaš email račun -> Server Settings.

Mail Mac OS
Mail Mac OS

Isključite opcije “Automaticaly manage connection settings”. Za “Incoming Mail Server (POP)” u polje “Port” upišite 995, a za “Outgoing Mail Server (SMTP)” u polje “Port” upišite 587.
Klikom na “Save” završavate podešavanje email klijenta.

Mail Mac OS
>
Matija Barić
Već 20 godina aktivno se bavim svijetom hostinga i domena. Trebate li pomoć u pronalasku savršene domene ili hosting paketa? Zajedno ćemo pronaći idealno rješenje. Privatno sam veliki zaljubljenik u prirodu.