Online marketing (Internet marketing, digitalni marketing) pun je raznih stručnih pojmova od kojih većina njih ima kratice. Siguran sam da ste mnogo puta naletjeli na neke od njih, a niste bili sigurni što točno znače. Tada ste vjerojatno u Google upisali kraticu i potražili odgovor.

Vjerujem kako će mnogima od vas ovaj članak pomoći jer su svi ovi pojmovi vezani za online marketing u kojemu trebate znati i nešto o prodaji, marketingu, web hostingu, izradi web stranica, emailu. Evo ih, poredane abecednim redom, 42 kratice iz područja online marketinga, koje bi svaki online marketingaš trebao imati u glavi.

43 kratice online marketinga

AIDA (Attention Interest Desire Action)
Predstavlja faze koje se događaju kao interakcija kupca i oglašavanja (reklame). AIDA je znana i kao “prodajni lijevak“ prilikom kojeg kupac prolazi kroz 4 faze (pozornost, interes, želja i akcija). Određeni oglas (reklama) treba prvo privući pozornost kupca tj. treba biti toliko dobra da ga zainteresira, stvori želju za proizvodom i na kraju ga potakne na samu kupnju.

AIDA-model

Prodajni lijevak

API (Application Program Interface)
Skup određenih pravila i specifikacija koje programeri koriste kako bi se mogli služiti servisima ili resursima operacijskog sustava ili druge složene aplikacije. API definira standardne biblioteke rutina (funkcije, procedure, metode), strukture podataka, objekata i protokola za razmjenu informacija između dva sustava.

B2B (Business to Business)
Odnosi se na vrstu elektroničkog poslovanja između dvije ili više tvrtki koje dijele ili razmjenjuju informacije, robe, servise ili usluge.

B2C (Business to Consumer)
Podrazumijeva poslovne aktivnosti između tvrtke i krajnjeg korisnika (kupca). Prodaja proizvoda ili usluga kupcima preko Interneta najčešći je oblik B2C odnosa.

BR (Bounce Rate)
Postotak posjeta u kojima je zabilježen pregled samo jedne stranice. Bounce Rate se još više koristi u email marketingu, te predstavlja postotak onih korisnika koji nisu primili newsletter (email odbijen) bilo da im email nije mogao biti isporučen ili im je bio pun ulazni email pretinac.

bounce-rate

Bounce Rate u Google Analytics alatu

CMS (Content Management System)
To je sustav koji omogućuje upravljanje i uređivanje sadržaja. Danas se pojam najviše veže uz CMS web sustave kao što su WordPress, Joomla, Drupal i drugi koji omogućuju dodavanje, uređivanje i ažuriranje sadržaja web stranica.

CPA (Cost per Action)
Pojam CPA se isto spominje i kao Pay per Acquisition te Cost per Conversion. Predstavlja online model naplate oglašavanja prilikom kojeg ćete platiti samo određenu akciju koju poduzme korisnik. To može biti broj prikazivanja oglasa, broj klikova na oglas ili broj konverzija tj. prodaje proizvoda ili usluge.

CPC (Cost per Click)
Isto znan kao Pay per Click (PPC) predstavlja model naplate online oglasa prilikom kojeg ćete platiti unaprijed definiranu cijenu po jednom kliku na oglas. Dakle, ako je definirana cijena jednog klika 0,80 kn, a tijekom kampanje na oglas je kliknuto 477 puta, tada ćete tu online kampanju platiti 381,60 kn.

CPM (Cost per Mile) – CPT (Cost per Thousand)
Predstavlja trošak u online marketingu koji ćete platiti za 1.000 prikazivanja vašeg oglasa.

CR (Conversion Rate)
Postotak korisnika koji su poduzeli određenu akciju koju ste si postavili kao cilj. To može biti prijava na newsletter, “skidanje“ nekog PDF-a, poslan upit za proizvod ili uslugu, kupnja na web trgovini.

CTR (Click-Through Rate)
Postotak korisnika koji su kliknuli na određeni link (poveznicu) u odnosu na ukupan broj korisnika koji su link samo vidjeli, bilo da se radi o webu, newsletteru ili nekom drugom obliku online oglasa.

ctr-formula

CTR formula

CRM (Customer Relationship Management)
To je sustav koji upravlja svim informacijama i interakcijama s potencijalnim ili stvarnim kupcima tvrtke. Bilježi sve telefonske pozive, email poruke, bilješke, aktivnosti kupca na društvenim mrežama i druge informacije o interakciji između tvrtke i kupaca.

CRO (Conversion Rate Optimization)
Optimizacija koja omogućuje povećanje postotka posjetitelja web stranice koje ste uspjeli pretvoriti (konvertirati) u kupce.

CSS (Cascading stylesheet)
“Stilski jezik“ koji se upotrebljava u web dizajnu, a koji se rabi za opis prezentacije dokumenta napisanog pomoću HTML jezika. Zapravo, u njemu se definira izgled i veličina fonta, naslovi, odlomci, poravnavanje slika i drugih objekata unutar web stranice.

CTA (Call to Action)
Predstavljaju sve online linkove na webu, u emailu, newsletteru, online oglasima kojima pozivate korisnike da kliknu na određeni link. Mogu biti tekstualni ili u obliku grafičkog elementa (Button) i sadrže riječi koje pozivaju na akciju kao što su: Pročitaj više, Pošalji upit, Opširnije, Naruči, Prijavi se, Kupi,…

call-for-action-button

Osim teksta za CTA je bitna i boja

DM (Direct Message)
Personalizirana poruka koju možete poslati preko Twittera nekoj drugoj osobi.

DNS (Domain Name Server)
Server koji prepoznaje i usmjerava Internet preglednik kada u njega upišete određenu web adresu pretvarajući slovne oznake u IP adrese i obratno.

ESP (Email Service Provider)
Tvrtka koja vam omogućuje korištenje email servisa ili vam pruža uslugu email marketinga.

FTP (File Transfer Protocol)
Protokol koji se koristi za prijenos datoteka između dva umrežena računala pri čemu je jedno računalo server (poslužitelj), a drugo računalo je klijent koji se spaja na server.

HTML (Hyper Text Markup Language)
Standardizirani prezentacijski jezik koji se koristi za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom se oblikuje sadržaj i stvaraju se hiperveze (linkovi) u hipertext dokumentima.

html

HTML – jezik za izradu web stranica

HTTP (HyperText Transfer Protocol)
To je protokol, odnosno skup pravila koja se koriste za prijenos hipertekstualnih dokumenata (web stranica) između dva računala. HTTP se zasniva na arhitekturi klijenta i poslužitelja. Radi tako da računalo ‘A’ (klijent) uspostavlja vezu s računalom ‘B’ (poslužitelj) i šalje zahtjev za nekim sadržajem. Poslužitelj prima zahtjev, te traženi sadržaj šalje klijentu. Najčešće traženi sadržaji su HTML dokumenti, odnosno web stranice.

IBL (Inbound Link)
Link (poveznica) koji s drugih web stranica vodi na vašu web stranicu. Što više imate takvih linkova, bit će vam bolja pozicija prilikom pretraživanja na tražilicama.

IM (Instant Messaging)
Oblik online komunikacije u realnom vremenu pomoću poruka između dvoje ili više korisnika. Poruke osim teksta mogu sadržavati i slike, “emojie“ (smajliće), status korisnika (odsutan, aktivan, ne ometaj,…). Napredniji alati mogu poslužiti i za razmjenu datoteka pa čak i za video poziv.

Best-Top-10-Instant-Messaging-Apps-of-2015

Instant Messaging aplikacije

IP Address (Internet Protocol Address)
Svako računalo ili uređaj spojen na Internet dobiva jedinstvenu brojčanu oznaku – IP adresu te koristi Internet Protocol za komunikaciju. Ta brojčana oznaka može biti trajno ili privremeno dodijeljena nekom uređaju.

KPI (Key Performance Indicator)
Predstavlja mjerljivu vrijednost koja pokazuje koliko je tvrtka učinkovita u postizanju ključnih poslovnih ciljeva. Indikatore (faktore) možete definirati i sami, bitno je da su mjerljivi.

kpi-www_e-nor_com

Izvor: www.e-nor.com

OBL (Outbound Link)
To je svaki onaj link (poveznica) koji posjetitelja vodi s vaše web stranice na neku drugu web stranicu.

OR (Open Rate)
Postotak pretplatnika neke email liste koji su newsletter otvorili u svom “inboxu”. Računa se kao broj ukupno otvorenih emailova podijeljen s razlikom broja ukupno poslanih emailova i broja neisporučenih emailova (Hard i Soft Bounce).

Open Rate

Open Rate formula

PR (PageRank)
Algoritam koji koristi Google prilikom pretraživanja te koji rangira web stranice u svojim rezultatima pretrage.

PV (Page View)
Zahtjev za učitavanjem jedne HTML datoteke (web stranice) koji se bilježi i pokazuje koliko je puta određena web stranica unutar jednog weba bila pregledana.

QR Code (Quick Response Barcode)
Tip matričnog barkoda (ili dvodimenzionalnog koda) koji je prvotno osmišljen za autoindustriju, a danas se koristi kako bi se u njega pohranile URL adrese i druge informacije. QR kodove može očitati svaki mobitel ili tablet s fotoaparatom i pristupom Internetu koji ima instaliranu aplikaciju za čitanje QR kodova.

qr_code_Avalon

Kuda vodi ovaj QR kod?

ROI (Return on Investment)
Povrat od ukupno uloženog kapitala tj. pokazatelj rentabilnosti odnosno profitabilnosti uloženog kapitala ili investicije.

ROI

ROI formula

RSS (Rich Site Summary)
Univerzalni format za razmjenu sadržaja, omogućava prezentaciju sadržaja s više web stranica korisnicima u skraćenom obliku. RSS izvori postoje najčešće za blogove, novinske portale ili web stranice koje učestalo dodaju novi sadržaj.

SEM (Search Engine Marketing)
Oblik online marketinga koji uključuje promociju web stranica preko plaćenih oglasa na Internet tražilicama kako bi se poboljšala njihova pozicija (vidljivost) prilikom pretraživanja (SERP).

SEO (Search Engine Optimization)
Optimizacija koja uključuje sve radnje koje obavljamo kako na samoj web stranici (On Page Optimization) tako i izvan nje (Off Page Optimization), da bi se stranica, kao rezultat te optimizacije, bolje pozicionirala kod pretraživanja.

Izvor: www.roarlocal.com.au

SERP (Search Engine Results Page)
Stranica s rezultatima pretraživanja koju prikazuje Internet tražilica (Google) kao odgovor na upisane ključne riječi.

SMM (Social Media Marketing)
Oblik online marketinga koji koristi društvene mreže (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google+) za promociju proizvoda ili usluga.

SMO (Social Media Optimization)
Podrazumijeva korištenje društvenih mreža i zajednica za stvaranje te podizanje svijesti o nekom proizvodu, usluzi, robnoj marki, događaju. Cilj je stvaranje dodatnog prometa na web stranici (posjećenosti) kroz promociju sadržaja weba na društvenim mrežama.

UI (User Interface)
Dizajnirano korisničko sučelje u kojem se događaju interakcije između čovjeka i stroja (uređaja, računala, mobitela, tableta, televizora). Cilj ove interakcije je omogućiti učinkovit rad i kontrolu stroja od strane čovjeka.

Mac-OS-User-Interface

Mac OS korisničko sučelje

URL (Uniform Resource Locator)
To je putanja do određenog sadržaja na Internetu, a naziva se i “web adresa“. Sadržaj na kojega upućuje URL može biti HTML dokument (web stranica), slika, video, PDF dokument ili bilo koja datoteka koja se nalazi na određenom serveru koji je dostupan na Internetu.

UV (Unique Visitor)
Broj jedinstvenih posjeta nekoj web stranici tijekom određenom vremenskog razdoblja.

UX (User Experience)
Predstavlja cjelokupno korisničko iskustvo koje korisnik doživi upotrebom određenog proizvoda, servisa, sustava ili usluge. U online marketingu najčešće se povezuje s iskustvom korištenja web stranice.

WOM (Word of Mouth)
Predstavlja usmenu ili pismenu komunikaciju od strane zadovoljnog kupca prema potencijalnom kupcu određenog proizvoda, usluge, sustava, aplikacije i slično. Zadovoljni kupac prenosi svoje pozitivno korisničko iskustvo te samim time radi besplatnu promociju vaših proizvoda ili usluga.

Word-Of-Mouth

Izvor: www.quotesgram.com

WWW (World Wide Web)
Daleko najpoznatiji i najrašireniji servis Interneta koji omogućuje pregled web stranica. Kad većina ljudi govori o “surfanju na webu” ili “spajanju online” zapravo misle na korištenje HTTP-a (Hyper-Text Transfer Protocol) kako bi pristupili web sadržaju putem svojih web preglednika.

Jesam li izdvojio sve? Ukoliko imate nadopune, slobodno javite. 😉

CyberFolk
>
CyberFolk
Vaš sam vodič u digitalnom carstvu i prisutan sam u svijetu hostinga više od 25 godina. Na internetu istražujem nove tehnologije, pružajući podršku i rješenja koja odražavaju vaše jedinstvene potrebe.

Preporučeno za tebe

Tražite li dalje?